Үргэлж тэмүүл Тасралтгүй суралц!

Бизнес эрхлэгчдэд зориулсан онлайн сургалтууд. Та БИЗНЕС ЦЭНЭГ вэбинарт оролцож, бичлэгийг үзэж, бусад онлайн курсуудээс сонгон суралцах боломжтой.

ШИНЭ ВЭБИНАР

Мэдрэлийн системээ тухайн мөчид анзаарч, удирдан, төлвийн шилжилт хийх аргуудыг ашиглан үйлдэл хийх, шийдвэр гаргахдаа шинжлэх ухаанчаар хандахад энэхүү вэбинар тусална. Поливэйгэл онолд тулгуурлан мэдрэлийн системийн 4 төлөв, тэдгээр төлвөөс амьдралаа удирдахад ямар байдаг тухай, хэрхэн төлвийн шилжилт хийх тухай ойлголт, мэдээллийг өгөх болно.
Бүтээмж гэж юу болох, түүнийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хүчин зүйлс болон Бүтээмжгүй байхад хүргэдэг хариуцлагагүй үйлдлүүдийг бодит жишээгээр тайлбарлаж, коучийн зөвлөмж өгнө. Хувийн бүтээмжээ нэмэгдүүлэхийн тулд зорилгоо ойлгож, ухаалгаар төлөвлөх шаардлагатай ба төлөвлөлтийн аргачлалуудад суралцана.
Байгууллагын оршин буй шалтгаан, бүтээх үнэ цэн болон эдгээртэй холбоотой зайлшгүй мэдэх ёстой ойлголтуудыг өгнө. Компани, байгууллагын эрхэм зорилгын мөн чанар, түүний гүйцэтгэх үүрэг, томъёоллын онцлогийг ажилтнууддаа ойлгуулснаар байгууллагын соёл эерэгших, бүтээмж өсөх, ажлын байран дээрх ажилтны сэтгэл ханамж нэмэгдэх боломж бий болно.
Ажил хэрэгч хүмүүст зөв имиж бүрдүүлэлт чухал ба өөртээ итгэлтэй байхад тустай. Хувь хүний стиль имижийг бүрдүүлэхэд нөлөөлдөг хүчин зүйлс, өөрийн стиль имижийг бүрдүүлэхдээ бусдыг дуурайх биш өөрийн зан чанар, өгөгдөл, боловсрол, хүсэл сонирхолдоо нийцүүлэх талаар энэхүү вэбинараас мэдэж аваарай.

ВЭБИНАРЫН САН

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

БИЗНЕС ЦЭНЭГ ГИШҮҮНЧЛЭЛИЙН БОЛОМЖ, ДАВУУ ТАЛУУД

channel

Тасралтгүй нэмэгдэх Вэбинарын сангаас (120+) бүх вэбинарыг чөлөөтэй үзнэ.

target

Бизнесийн сургалтын тусгай сошиал сүлжээнд нэгдэх эрх нээгдэнэ.

discount

Гишүүд bookzone.mn номын худалдаанаас 20% хөнгөлөлттэй үйлчлүүлнэ.

team-work

Гишүүдийн уулзалт арга хэмжээнд оролцох болон бусад онцгой эрхүүд

БИЗНЕС ЦЭНЭГ Вэбинарын сан
Та Gmail хаягаараа нэвтэрнэ үү.

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.