Бизнесийн сургалтын сошиал сүлжээ

Social Learning Network for business

Таньд бид хэрхэн тусалж чадах вэ?

Бизнестээ тулгарах асуудал бүрт бие даан хариулт олж, бүхнийг өөрөө судлан мэдэж, сорилт бүрийг ганцаар даван туулах нь хүнд хэцүү, урт зам юм. 

Харин Та тасралтгүй сургалтын манай сүлжээнд нэгдэн, сургагч багш, туршлагатай ментораас зөвлөгөө авч,   хүсэл сонирхол нэгтэй хүмүүстэй хамтран ажиллавал үнэтэй цаг хугацаа, зардлаа хэмнэх төдийгүй, ирж буй дижитал эринд өөрийн ур чадвар, бизнесээ системтэйгээр хөгжүүлж явах өндөр үг өгөөжтэй, шинэ арга замыг өөртөө нээх болно.

Scroll to Top